Bạn bè

         Họp lớp Mầm Non

Ngày 01/01/2014 lần đầu họp mặt tại Trường tiểu học B Yên Trung sau 23 năm xa cách. (Từ năm 1991 đến năm 2014)

YenuthetungY
Họp lớp cấp 3

Ngày 15/2/2002 (Tức ngày 4/1 Tết Âm lịch) họp lớp tại trường THPT Mỹ Tho, Ý Yên, Nam Định.


Năm 2014-Họp lớp tại Ninh Bình

YenuthetungY
Lớp quản lý-2015


          Họp lớp Sư phạm

Ngày 19/04/2013 tức ngày 10 - 03 Âm lịch lần đầu họp mặt tại Nam Định sau 16 năm xa cách. (Từ năm 1997 đến năm 2013)


Năm 2015-Họp lớp tại Quất Lâm


YenuthetungY
Lớp Đại học