Dạy và học

BÀN TAY NẶN BỘT, PHƯƠNG PHÁP MỚI TRONG GIÁO DỤC

  Phương pháp “Bàn tay nặn bột” là một phương pháp dạy học tích cực dựa trên các thí nghiệm, áp dụng cho việc giảng dạy các môn khoa học tự nhiên ở trong các nhà trường phổ thông. Có lẽ đối với nhiều người thì phương pháp này còn khá mới mẻ. 
KN: trungb12345  PC:123456yt.     
BO. EQMS:123456
MIS:thtrungb  BUCA:yentrungb

10 nguyên tắc cơ bản khi áp dụng “Bàn tay nặn bột” trong giảng dạy của giáo viên.

 Thứ nhất: Học sinh quan sát sự vật, hiện tượng trong thực tế gần gũi với các em để các em dễ cảm nhận, dễ thực nghiệm trên chúng.

 Thứ hai: Trong quá trình tự thực nghiệm, học sinh đưa ra ý kiến, nêu thắc mắc, kết luận riêng và thảo luận trong tập thể (nhóm, cả lớp) từ đó rút ra kiến thức khoa học.

 Thứ ba: Giáo viên chỉ thực hiện vai trò đề xuất, tổ chức các thực nghiệm cho học sinh theo một tiến trình sư phạm chặt chẽ. Giáo viên không làm sẵn cho học sinh.

 Thứ tư: Áp dụng phương pháp này cần một thời lượng tối thiểu là 2 giờ/tuần trong nhiều tuần liền cho một đề tài. Tính liên tục của các hoạt động và những phương pháp giáo dục được bảo đảm suốt trong thời gian học tập.

 Thứ năm: Mỗi học sinh có quyển vở thực hành riêng do chính các em ghi chép theo ngôn từ và cách thức của riêng mình.

 Thứ sáu: Mục đích chính của phương pháp này là học sinh tiếp nhận được các khái niệm khoa học và kĩ thuật thực hành. Song song đó là củng cố ngôn ngữ viết và nói của các em.

 Thứ bảy: Phụ huynh học sinh và tất cả mọi người xung quanh cần được khuyến khích hỗ trợ những điều mà học sinh, lớp học cần để thực nghiệm.

 Thứ tám: Các đối tác khoa học (trường ĐH, CĐ, trường nghề, viện nghiên cứu…) ở địa phương cần giúp các hoạt động của lớp theo khả năng của mình.

 Thứ chín: Ngành giáo dục, trường sư phạm giúp giáo viên các kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy.

 Thứ mười: Giáo viên cần chủ động tự học, tự tìm hiểu tài liệu, kiến thức liên quan; trao đổi với đồng nghiệp, các nhà khoa học… để nâng cao kiến thức. Giáo viên là người chịu trách nhiệm giáo dục và đề xuất những hoạt động của lớp mình phụ trách.

ĐỔI MỚI KHÔNG GIAN LỚP HỌC THEO HƯỚNG XANH - SẠCH - ĐẸP - AN TOÀN - THÂN THIỆN

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1- Mục đích:
- Góp phần nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập.
- Tạo ra môi trường hấp dẫn và thân thiện, khuyến khích học sinh tự giác học tập.
- Nâng cao chất lượng trường Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Thân thiện
2- Yêu cầu:
- Đảm bảo tính hiệu quả trong khai thác sử dụng, góp phần khuyến khích học sinh thực hiện các hoạt động tích cực trong và ngoài giờ học, tránh hình thức gây lãng phí
- Đảm bảo tính giáo dục, khoa học, thẩm mỹ phù hợp với đối tượng, gần gũi và thân thiện đối với học sinh.
- Các góc học tập, đồ dùng dạy học là các sản phẩm chủ yếu do giáo viên và học sinh sưu tầm. tự thiết kế, tự làm và được thay đổi theo chủ đề chủ điểm của môn học.
II/ NỘI DUNG
1- Phòng học:
- Thiết bị trong phòng học
+ Bàn ghế của giáo viên
+ Bảng chống lóa
+ Trang trí: Chính giữa là ảnh Bác Hồ, hai bên có hai khẩu hiệu: Bên trái 5 điều Bác dạy; Bên phải trích thư của Bác: Non sông Việt Nam....
2- Các góc Trong lớp học:
A/ Góc học tập:
- Góc học tập môn Toán
- Góc học tập Môn Tiếng Việt
- Góc học tập môn TNXH
- Góc học tập môn Thủ công
......
B/ Thư viện lớp:
- Thư viện của lớp để vào vị trí cuối lớp 
C/ Góc môi trường :
- Góc môi trường được đặt ở vị trí ngay cửa ra vào trên cửa lớp. 
D/ Góc Sinh nhật:
+ Giúp học học sinh hiểu rõ ý nghĩa về việc tổ chức ngày sinh nhật của mình.
+ Tạo cơ hội để học sinh hiểu rõ hơn về các bạn trong lớp, để cùng quan tâm chia sẻ, chúc mừng…
3- Các góc Giáo dục khác
E/ Nội quy lớp học:
G/ Hòm thư lớp học ( hòm thư chia sẻ)
- Nhằm tạo cơ hội cho học sinh được bày tỏ ý kiến của mình. Những ý kiến của học sinh có thể là tâm tư, nguyện vọng, sở thích và tình cảm mà các em muốn chia sẻ với bạn bè, thày cô giáo…
4- Các góc Bổ sung khác:
H/ Góc cộng đồng:
I/ Góc truyền thống: Hay Quê hương và mái trường
- Được trang trí tranh ảnh các truyền thống nhà trường và các dịp khai giảng múa hát, trao quà các HS có khó khăn, HS thầy cô dự lễ hội Làng Xuân Bảng....
K/ Góc sáng tạo :Hay Sản phẩm của em
- Được trang trí các bài kiểm tra của HS về các môn Toán, Tiếng Việt, Mỹ thuật......
N/ Bảng mẫu chữ trong trường tiểu học:
- Để cho GV và HS nhìn mẫu chữ để viết, Cũng như hường dẫn các em viết chữ đẹp theo Nét chữ nết người.....

KHÔNG GIAN LỚP HỌC THEO MÔ HÌNH LỚP HỌC KIỂU MỚI

Chùm ảnh về đổi mới không gian lớp học, xây dựng lớp học thân thiệnỨNG DỤNG CNTT

Quản lý trường tiểu học
http://ps.libre.com.vn/

Trường học kết nối
Tên đăng nhập: namdinh.36.0401
http://truonghocketnoi.edu.vn/

Phổ cập giáo dục
Tên đăng nhập: nd_yy_yentrung
 

Thống kê Bộ Online.EQMS
Tên đăng nhập: yyen.byentrung

EMIS 
Online 
Tên đăng nhập: 36360402

Quản lý trường tiểu học Online
Tên đăng nhập: tieuhocyentrungb

ÁP DỤNG MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC KIỂU MỚI VNEN

TÀI LIỆU-CÔNG VĂN


Quy định về
đạo đức nhà giáo
https://sites.google.com/site/namdiu76/day-va-hoc/Quy_dinh_ve_dao_duc_nha_giao.pdf?attredirects=0&d=1
Những điều Đảng viên không được làm https://sites.google.com/site/namdiu76/nhung_dieu_dang_vien_khong_duoc_lam.pdf?attredirects=0&d=1
Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo https://sites.google.com/site/namdiu76/Tham%20nien%20nha%20giao.PDF?attredirects=0&d=1

Luật thi đua khen thưởng 
https://sites.google.com/site/namdiu76/Luat_thi_dua_khen_thuong.pdf?attredirects=0&d=1

Luật giáo dục sửa đổi, bổ sung
https://sites.google.com/site/namdiu76/Luat_giao_duc_sua_doi_2009.pdf?attredirects=0&d=1

Điều lệ trường tiểu học
https://sites.google.com/site/namdiu76/dieu_le_truong_tieu_hoc_2010.pdf?attredirects=0&d=1

Điều lệ công đoàn Việt Nam
https://sites.google.com/site/namdiu76/Dieu_le_cong_doan.pdf?attredirects=0&d=1
Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh  https://sites.google.com/site/namdiu76/Dieu_le_ban_dai_dien_cha_me_hoc_sinh.pdf?attredirects=0&d=1

Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh
https://sites.google.com/site/namdiu76/dieu_le_doi.pdf?attredirects=0&d=1

Quy định về dạy thêm, học thêm
https://sites.google.com/site/namdiu76/Day%20hem%20hoc%20them.pdf?attredirects=0&d=1
Thông tư Phổ cập giáo dục tiểu học https://sites.google.com/site/namdiu76/Pho%20cap.pdf?attredirects=0&d=1
Thông tư 32 đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học  https://sites.google.com/site/namdiu76/Danh%20gia%20hs.pdf?attredirects=0&d=1
Điều chỉnh nội dung dạy học tiểu học  https://sites.google.com/site/namdiu76/day-va-hoc/Cong_van_dieu_chinh_noi_dung_day_hoc.pdf?attredirects=0&d=1
Hai mươi điều cần nhớ của GVCN lớp  https://sites.google.com/site/namdiu76/20%20dieu%20can%20nho%20cua%20GVCN.doc?attredirects=0&d=1
Quy định trách nhiệm của quản lý về giáo dục  https://sites.google.com/site/namdiu76/trach%20nhiem%20quan%20ly%20ve%20gd.pdf?attredirects=0&d=1
Thông tư 30 mới đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học https://sites.google.com/site/namdiu76/TT%20s%E1%BB%91%2030%20%C4%90GHSTH%2028%208%202014.%20Ban%20hanh%20quy%20dinh%20danh%20gia%20HS%20tieu%20hoc.doc?attredirects=0&d=1

Liên kết WebsiteGIẢI TRÍ GAME ONLINE