Giới thiệu‎ > ‎

Dòng họ

Gia phả họ Lê-Văn Minh-Ý Yên-Nam Định

ĐỜI THỨ 1
Cao tổ: Lê An Minh(Giỗ 10/6) 
Mộ ở miếng Ấn thôn Phú Khê, xã Yên Phong, Ý Yên 
Tổng quan đời thứ 1 
Số con trai: 1

ĐỜI THỨ 2 
Nhị tổ: Lê Phúc Tường(Giỗ 13/10)
Mộ ở gồ Mả Muỗi, nay thuộc thôn An Phú, xã Yên Hưng, Ý Yên 
Tổng quan đời thứ 2 
Số con trai: 1 

ĐỜI THỨ 3 
Tam tổ: Lê Nhân Sâm(Là con cả/5người - Giỗ 6/11) 
Mộ ở Cầu Đất thuộc thôn Văn Minh, xã Yên Trung, Ý Yên 
Tổng quan đời thứ 3 
Số con trai: 5 

ĐỜI THỨ 4 
1. Lê Phúc Học
2. Lê Thọ Vực 
3. Lê Đình Lượng 
4. Lê Đình Nghìn 
Tứ tổ: Lê Thọ Vực(Là con thứ hai/ 4người - Giỗ 6/11) 
Mộ ở Nam gồ Mả Hồ thuộc thôn Văn Minh, xã Yên Trung, Ý Yên 
Tổng quan đời thứ 4 
Số con trai: 4 

ĐỜI THỨ 5 
1. Lê Đăng Khoa (Thần hậu) 
2. Lê Hữu Trạch (Cụ tổ ngành 1) 
3. Lê Xuân Diệu (Cụ tổ ngành 2)
4. Lê Trọng Thừa (Cụ tổ ngành 3) 

Tổng quan đời thứ 5 
Số con trai: 4 

ĐỜI THỨ 6 
 • Con cụ Khoa 
1. Lê Đình Khiêm 
 • Con cụ Trạch (Cụ tổ ngành 1) 
1. Lê Đình Biểu 
2. Lê Trọng Thường 
3. Lê Quang Bích 
4. Lê Đức Bàng
5. Lê Viết Hảo 
 • Con cụ Diệu (Cụ tổ ngành 2) 
1. Lê Xuân Đoan
2. Lê Xuân Vỹ
3. Lê Quang Bính 
4. Lê Xuân Tầm 
5. Lê Đình Kiên 
 • Con cụ Thừa (Cụ tổ ngành 3) 
1. Lê Hiếu Để 
2. Lê Trọng Khoan 
3. Lê Xuân Hòa 
4. Lê Viết Thuận 
Tổng quan đời thứ 6
Số con trai: Ngành 1/6. Ngành 2/5. Ngành 3/4     = 15

ĐỜI THỨ 7 
NGÀNH 1
 • Con cụ Biểu
1. Lê Ngọc Nhuận
 • Con cụ Thường
1. Lê Khóa Trụ
2. Lê Giáp Khải
3. Lê Lý Cấp
4. Lê Công Túc
5. Lê Công Xúy
6. Lê Công Vết
 • Con cụ Bích
1. Lê Công Tình
2. Lê Công Oai
3. Lê Xuân Tài
4. Lê Công Lục
5. Lê Công Lộc
 • Con cụ Bàng
1. Lê Công Bộ
 • Con cụ Bảo
1. Lê Công Sởi

NGÀNH 2
 • Con cụ Đoan
1. Lê Đình Chiểu
2. Lê Xuân Tuệ
3. Lê Xuân Kỷ
4. Lê Xuân Cương
5. Lê Xuân Kham
 • Con cụ Vỹ
1. Lê Xuân Lương
2. Lê Xuân Hựu
3. Lê Víết Thiện
 • Con cụ Bính
1. Lê Tổng Vy
2. Lê Khóa Nhạ
3. Lê Đội Bao
4. Lê Xuân Miện
 • Con cụ Tầm
1. Lê Xuân Bông
2. Lê Bát Cổn
3. Lê Công Phái
 • Con cụ Kiên
1. Lê Xuân Tước

NGÀNH 3
 • Con cụ Để
1. Lê Công Chạc
2. Lê Lý Ký
 • Con cụ Khoan
1. Lê Lý Dư
2. Lê Công Tiến
3. Lê Xuân Bát
 • Con cụ Hòa
1. Lê Lý Oánh
 • Con cụ Thuận
1. Lê Tổng Toại
2. Lê Xuân Oánh
Tổng quan đời thứ 7
Số con trai: Ngành 1/14. Ngành 2/16. Ngành 3/8      =38

ĐỜI THỨ 8 
NGÀNH 1
 • Con cụ Trụ
1. Lê Công Dường
2. Lê Nhất Cốn
3. Lê Công Kẻ
4. Lê Công Đấu
5. Lê Công Tàu
 • Con cụ Khải
1. Lê Công Phát
2. Lê Viết Giới
3. Lê Hữu Chính
4. Lê Đình Tớn
 • Con cụ Cấp
1. Lê Đình Hội
2. Lê Đình Giao
 • Con cụ Túc
1. Lê Trung Tín
 • Con cụ Xúy
1. Lê Văn Dỵ
2. Lê Đình Nhu
3. Lê Khắc Hào
 • Con cụ Vết
1. Lê Hữu Đính
 • Con cụ Tình
1. Lê Viết Tố
2. Lê Văn Dĩnh
 • Con cụ Oai
1. Lê Văn Chấm
2. Lê Văn Môn
3. Lê Văn Khoai
 • Con cụ Tài
1. Lê Xuân Bái
2. Lê Xuân Cúc
3. Lê Hữu Đức
 • Con cụ Lục
1. Lê Văn Lung
2. Lê Văn Lăng
 • Con cụ Lộc
1. Lê Văn Thân
2. Lê Văn Lợi
 • Con cụ Hưởng
1. Lê Xuân Cộng
 • Con cụ Độ
1. Lê Xuân Điều
2. Lê Văn Bòng
3. Lê Văn Buống

NGÀNH 2
 • Con cụ Chiểu
1. Lê Văn Phức
2. Lê Văn Phúc
3. Lê VĂn Đô
 • Con cụ Tuệ
1. Lê Văn Lịch
2. Lê Văn Đoán
 • Con cụ Kỷ
1. Lê Văn Xiển
2. Lê Văn Hoằng
3. Lê Văn Hán
4. Lê Văn Tư
 • Con cụ Cương
1. Lê Văn Chước
 • Con cụ Lương
1. Lê Xuân Dĩnh
2. Lê Quản Cầu
 • Con cụ Hựu
1. Lê Xuân Tố
 • Con cụ Nhạ
1. Lê Xuân Nghị
 • Con cụ Miện
1. Lê Văn Thám
 • Con cụ Bông
1. Lê Xuân Tôn
2. Lê Văn Cổn
3.Lê Xuân Cang
4. Lê Xuân Cán
 • Con cụ Tước
1. Lê Xuân Đắc         Xem tiếp>>

Gia phả diễn ca họ Lê-Văn Minh-Ý Yên-Nam Định

Gia phả diễn ca

     Phả ca tóm tắt từ khi tổ tiên ta ở Phú Khê - Xã Yên Phong, sau đó rời cư lên Hoàng Xá, nay là thôn Văn Minh, Xã Yên Trung đến cụ tổ đời 4 ngành và tiếp nữa đến nay(năm 2012) đã là 13-14 đời.

Anh về thăm lại Ý Yên

Ngược dòng kinh thuỷ thăm miền Yên Trung

Dòng kinh thuỷ nước trong văn vắt

Lúa chiều quan bát ngát màu xanh

Nhà thôn mấy nóc chông chênh

Một đàn cò đậu ngoài ghềnh chiều hôm

Trước cổng làng uy nghiêm sừng sững

Cây đa to dáng đứng trầm ngâm

Trưa hè tiếng võng nhẹ đưa

Dắt anh vào thuở xa xưa quê mình

Giọng ông kể lúc trầm, lúc bổng

Chuyện ngày xưa  như có, như không

Dễ thì đến mấy trăm năm

Họ Lê lập nghiệp, làm ăn đến này

Cụ An Minh ở Phú Khê

Chính là cụ tổ họ Lê ta giờ

Mộ hiện giờ ở gò Miếng Ấn

Thôn Phú Khê thuộc Xã Yên Phong

Cụ sinh ra cụ Phúc Tường

Hiền lành, phúc hậu, thông minh hơn người

Yên Phong ngày đó vùng chiêm trắng

Cụ làm nghề thả lưới, giăng câu

Nông nghư kết hợp làm giàu

Sớm khuya tần tảo mưa cầu ấm no

Nối nghiệp cha canh nông, vi bản

Sống kiệm cần , chẳng quản khó khăn

Cùng bà chài lưới kiếm ăn

Phú Khê Đăng Nguyễn phong doanh đi về

Cụ sinh được 5 ông cả thảy

Nuôi lớn khôn, dạy dỗ nên người

Ninh Bình, Ngọc Động bấy giờ

Cụ xem xét thấy, có cơ làm giàu

Liền thu xếp bạc tiền làm vốn

Đem một ông tới chốn Ninh Bình

Khai hoang phá bãi, phá cồn

Trở thành triệu phú, tiếng đồn gần xa

Một ông ra Hưng Yên phương thượng

Lập dinh cơ mãi mãi vững bền

Một ông thôn Gạo, Yên Thành

Ông Thục là trưởng quanh năm phụng thờ

Ông Cao định cư  trên làng Dụt

Nơi anh Viên , cháu trưởng bây giờ

Bình sinh trí lớn ai ngờ

Là viên tướng giỏi dưới cờ Vua Lê

Lại nói về ông Sâm con cả

Năm tháng lên Hoàng Xá bán mua

Duyên đằng thuận nẻo gió đưa

Có bà Trinh Khiết tuổi vừa cập kê

Gái họ Bùi đẹp người tốt nết

Trai họ Lê tài đức vẹn toàn

Đẹp duyên ai lại còn bàn

Sắt cầm lại gẩy khúc đàn ngày xuân

Năm con đã đề huề gia thất

Cụ Tường về quy ẩn Tổ Tiên

Tương truyền cụ hoá cho nên

Mối xây thành mộ bốn bên giữ gò

Sau con cháu tìm rò mới biết

Xin Cụ cho kiến thiết xửa sang

Xi măng vôi cát sẵn sàng

Tuyển đoàn thợ giỏi trong làng thi công

Hướng cửa tiền nhìn sông mát mẻ

Lưng tựa làng Đăng Nguyễn phong doanh

Nơi đây đất tốt yên lành

Bốn mùa gió mát trăng thanh vỗ về

Cụ Sâm rời Phú Khê Đăng Nguyễn

Lên Hoàng Xá lập nghiệp làm ăn

(Hoàng Xá nay đổi Yên Trung

Quán lạ thôn cũ Văn Minh bây giờ )

Vạn lậu kéo vó quanh năm

Ruộng đồng cầy cấy chăn tằm hái dâu

Nhờ đầu óc cơ mưu tính toán

Biết thời cơ kém bán hơn đông

Mấy năm Cụ đã giàu to

Ruộng đồng ngang dọc thóc kho trong ngoài

Ông Thọ Vực con trai của cụ

Được sinh ra trên đất Văn Minh

Tên chữ cụ đặt Cái Vàn

Thuỵ là Viết Chính nối dòng Lê gia

Trí làm trai nuôi thầy học chữ

Đạo thánh hiền gìn giữ không sai

Gia đình nề nếp trong ngoài

Giữ điều tín nghĩa đơn sai chẳng lề

Nền phú hậu phong lưu rạng vẻ

Trai lớn khôn tìm kẻ mối mai

Họ Trần Bói Thuỷ không sai

Có bà Từ Hậu con ngài Trần Lam

Là gái trưởng của nhà hào phú

Tính nết na lại giỏi việc nhà

Lê-Trần kết mối thông gia

Môn đăng hậu đối thật là xứng đôi

Sẵn nghiêm đường ông cha từ trước

Hai ông bà vững bước tiến lên

Có trí ắt phải làm nên

Mấy năm ông đã tiến lên phú hào

Được bên ngoại thêm vào giúp đỡ

Có trong tay bà vợ đảm đang

Đứng đầu trong tổng ngoài làng

Thóc kho tiền đụn sánh hàng quốc gia

Từ các thôn San, Tràng, Boí Thuỷ

Xa đến vùng Yên Nghĩa, An Nhân

Ruộng cụ mua được đã nhiều

Lân bang hàng tổng ai đều gợi khen

Gặp những kẻ cơn đen vận túng

Hay những người cơ nhỡ khó khăn

Cụ ra tay giúp đỡ liền

Làm phúc lấy đức không điều thở than

Giàu tiền của mọi người mong ước

Số đa đinh là được trời ban

Bốn trai tài giỏi khôn ngoan

Bà Khoa dâu trưởng bầu cho Hậu làng

Danh tiếng thật vẻ vang rạng rỡ

Tiếng thơm lưu từ đó đến giờ

Bác Thọ hương khói phụng thờ

Dân làng ghi nhớ bốn mùa đèn hương

Ba ông Trạch, ông Thừa, Ông Diệu

Tiền thóc thì kể biết bao nhiêu

Các cụ không lấy làm điều

Ra tay tần tảo xây nền vững thêm

Đất nước trong thời kỳ Pháp thuộc

Dân đói nghèo nhơ nhuốc lầm than

Anh em con cháu liền bàn

Văn Thân lập hội chống loài xâm lăng

Viết trong Phả những dòng tâm huyết

Yêu giống nòi phải quyết đứng lên

Đoàn kết phải xếp hàng đầu

Làm cho nước mạnh dân giàu mới hay

Nhật, Pháp bắt trồng đay nhổ lúa

Sưu thuế cao vét của vét công

Xác người chết đói ngoài đồng

Làng trên xóm dưới một màu thê lương

Đây là lúc tình thương đồng loại

Cứu giống nòi ta phải làm ngay

Các cụ suy nghĩ đêm ngày

Mở kho phát thóc đến tay người nghèo

Cụ Xuân Diệu Đông Ngàn phát trẩn

Cụ Trọng Thừa làm phúc Khoái Châu

Tiên phong hai cụ đi đầu

Để dân chết đói mình giàu làm chi

Dân hai huyện Đông Ngàn, phủ Khoái

Đền bây giờ nhớ mãi công ơn

Nhà nước ban thưởng danh vàng

Phong cho chức huyện Đông Ngàn-Khoái Châu

Nhờ Đảng-Bác đứng đầu lãnh đạo

Giương ngọn cờ độc lập phất cao

Đánh cho Pháp-Nhật lộn nhào

Nước nhà thống nhất xiết bao vui mừng

Mừng đất nước tưng bừng ngày hội

Trong họ cùng văn vũ xướng ca

Cử tú, tướng tá, thương gia

Trở về trong họ nhất gia cương thường

Cùng nhau thăm lại miếu đường

Bom giặc bắn phá từ đường tan hoang

Cùng toàn họ họp bàn toán tính

Chốn từ đường cần phải làm ngay

 Mọi người góp của chung tay

Chuẩn bị vật liệu chọn ngày thi công

Ban kiến thiết một lòng dốc sức

Cùng anh em trong họ đồng tâm

Vẫn nền đất cũ ngày xưa

Ba gian thờ tổ mới vừa dựng lên

Bề ngoài vẻ uy nghiêm truyền thống

Bên trong thì bài trí khang trang

Xem tiếp>>