Chèn đồng hồ Flash


Hướng dẫn chèn đng h Flash vào Web Google Sites

 Vào quản lý trang Web -> Tài liệu đính kèm -> Tải File Flash(.Swf) -> Chọn xem -> Copy Link thay vào đoạn chữ bôi đỏ trong đoạn code sau rồi chèn vào nơi cần đặt đồng hồ! HTML

<embedsrc="LINKFLASH"width="180"height="180"wmode="transparent"type="application/x-shockwave-flash">

Mau dong ho Flash chen vao Blog, Web


ċ
200 DonghoFlassh dep.rar
(3844k)
Lê Thành Nam,
06:24, 22 thg 12, 2012
ċ
250 Banner Flash dep.rar
(2160k)
Lê Thành Nam,
06:26, 22 thg 12, 2012
ċ
300 donghoFlassh dep.rar
(9005k)
Lê Thành Nam,
05:35, 22 thg 12, 2012