Những tấm gương

NÓI VÀ VIẾT VỚI PHONG CÁCH BÁC HỒ 

    Cứ mỗi lần đến ngày kỷ niệm báo chí cách mạng Việt Nam, tất cả những người làm báo, những người đọc báo, quan tâm đến báo chí Việt Nam đều nhớ đến một con người, một cái tên - vĩ đại mà thân quen - Hồ Chí Minh - người đã khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam. Cho đến hôm nay, chúng ta vẫn có thể học tập từ nhiều điều từ sự nghiệp làm báo - làm cách mạng của Bác; vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của tình người và ánh sáng của những tinh hoa văn hoá toả ra từ khối lượng đồ sộ những tác phẩm, bài nói, bài viết của Người… 

Học viết và học nói 

Trong rất nhiều điều Bác Hồ mong muốn các cán bộ cách mạng phải rèn luyện, có điều Bác mong muốn mỗi người đều phải học viết; học nói. Đối với Bác, tiếng Việt là của cải lâu dài và vô cùng quý báu của dân tộc, “chúng ta phải giữ gìn nó, Quý trọng nó, làm nó phát triển ngày càng rộng khắp”. Học viết học nói cũng không chỉ giới hạn trong đội ngũ cán bộ tuyên truyền, trong đội ngũ những người cầm bút mà cũng là điều cần thiết đối với mọi người, từ các em học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường… 

Trong sự đa dạng và phong phú của những bài nói, bài viết của Hồ Chí Minh, có thể rút ra những nét chung nổi bật nhất của phong cách diễn đạt mà Người đã thể hiện suốt cuộc đời mình, một phong cách mẫu mực cho cả hiện tại và tương lai. 

Đối với “nhà báo” Hồ Chí Minh trước hết cần xác định rõ chủ đề đối tượng, mục đích của việc nói và viết từ đó mới có thể tìm cách nói, cách viết cho phù hợp nhất mới chủ đề, với đối tượng để đạt được mục đích đề ra. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, trong bài Cách viết; trong bài nói tại Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ hai; bài nói tại Hội nghị tuyên truyền miền núi (1958), cũng như trong toàn bộ các bài nói, bài viết của Hồ Chí Minh chúng ta đều thấy Người nhấn mạnh bốn vấn đề liên quan chặt chẽ với nhau: Nói, viết cái gì? Nói, viết như thế nào? Chủ đề, đối tượng, Mục đích quyết định cách thể hiện, cách thể hiện tốt làm cho nội dung nói và viết đúng với chủ đề, đúng đối tượng và đạt được mục đích của việc nói và viết. 

Giản dị và sâu sắc 

Bác Hồ đã nói và viết về rất nhiều chủ đề khác nhau của cách mạng Việt Nam, của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế… trong chủ đề bao trùm là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Người nói và viết cho rất nhiều đối tượng khác nhau, từ những đại biểu cao nhất của chủ nghĩa thực dân đề quốc; nhân dân các nước thuộc địa; nhân dân và Đảng Cộng sản các nước anh em; những người có lương tri tiến bộ trên khắp thế giới… và nhiều nhất là cho đông đảo các tầng lớp nhân dân Việt Nam với dân tộc, tôn giáo, trình độ khác nhau. Với mỗi đối tượng cụ thể, trong những văn cảnh cụ thể, Bác Hồ đều tìm ra những cách nói cách viết phù hợp nhất. Nếu đối tượng là người phương tây, Bác có cách viết rất “Tây”, sâu xa, châm biếm, hài hước, ý nhị…Với nhân dân Việt Nam, Bác lại nói và viết rất giản dị, Mộc mạc, nhiều khi có vần, có đối như ca dao tục ngữ rất quen thuộc với số đông mọi người. Với những nhà tri thức uyên bác, Người lại bàn về những lời răn dạy của các bậc tiên hiền, bàn về những vấn đề sâu sắc của khoa học, của thơ ca và nghệ thuật… Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể xướng hoạ thơ đường với các vị khoa bảng hay với các đồng chí Trung Quốc nhưng khi nói, khi viết cho đồng bào chưa có điều kiện học nhiều chữ, Người không dùng bất cứ một từ ngữ khó hiểu nào…Chân biếm kẻ thù thì sâu cay “như những ngon roi quất mạnh vào mặt bọn chúa tể ở pháp và các nơi khác…Đối với các đồng chí cán bộ đảng viên, bác lại hài hước nhắc nhở nhẹ nhàng bằng những hình ảnh quen thuộc để mọi người nhớ mãi như nhắc nhở mọi người tiết kiệm mà lẫn lôn chữ nghĩa để tiết kiệm biến thành tiết canh… 

Người làm tiếng Việt thêm phong phú 

Đồng chí Trường Chinh nhận xét: “Hồ Chủ Tịch nói tiếng nói của dân tộc, của nhân dân Việt Nam, Nhiều từ ngữ dân gian được bác đưa vào ngôn ngữ của mình rất tự nhiên, hợp lý, sãng tạo… “Người còn làm giàu thêm cho kho tàng ngôn ngữ dân tộc bằng nhiều từ mới, từ rút ngắn như Vùng trời, Giặc đói, giặc dốt… Nhà báo nổi tiếng U.Bơcset lại nhận xét: “nét điển hình ở Hồ Chí Minh là chỉ với một vài từ hoặc một vài hình ảnh, Người có thể trình bầy được những vấn đề phức tạp”. Hình ảnh đoàn quân đội viễn chinh Pháp bị nhốt váo đáy mũ của Người minh hoạ cho cuộc chiến đấu ở Điện Biên Phủ lúc nên đến đỉnh cao là một ví dụ rõ nét nhất… Một nhà báo, nhà sử học Pháp còn phát hiện: “Hồ Chí Minh đã gạch tất cả những công thức tiêu cực để thay bàng những công thức tiêu cực cùng nghĩa. Người không đồng ý câu tôi viết trong đề cương là: Không có chủ nghĩa xã hội thì các dân tộc không thể đi đến giải phóng hoàn toàn, mà đề nghị sửa lại là: Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có thể đảm bảo cho các dân tộc giải phóng hoàn toàn”. Sự phong phú trong cách thể hiện của Bác Hồ khi nói và viết làm chúng ta nhận ra những đặc trưng trong cách nói, cách viết Hồ Chí Minh. Đó là: 

Chân thực. Mỗi bài nói, bài viết của Bác Hồ đều bắt nguồn từ thực tế cuộc sống với những con số, những sự kiện đã được xem xét, kiểm tra, chọn lọc. Bao giờ Người cũng đem lại cho người đọc, người nghe lượng thông tin cao và chính xác. Chính tính chân thực đã làm nên sức thuyết phục cao của những bài nói, bài viết của người đối với người nghe, người đọc. Chân thực cũng là yêu cầu đầu tiên của Bác Hồ đặt ra đối với cán bộ, đảng viên khi nói, khi viết. Bác thường nhắc nhở: “Viết phải đúng sự thật, không được bịa ra”; không nên nói ẩu”; “Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói chớ viết”… 

Ngắn gọn là một đặc trưng rất nổi bật trong cách nói, cách viết Hồ Chí Minh, “ngắn gọn có nghĩa là gọn gàng, rõ ràng, có đầu, có đuôi, có nội dung thiết thực, thấm thía, chắc chắn”. Ngắn gọn trong cách nói cách viết Hồ Chí Minh là cô đọng, hàm súc, ý nhiều lời ít, không có lời thừa, chữ thừa. Đặc tính ngắn gọn, hàm súc trong các bài nói, bài viết của Bác Hồ là sự kế thừa và phát triển phong cách phương Đông. Đó cũng là kết quả công phu rèn luyện của Bác từ những ngày đầu tham gia hoạt động chính trị, tham gia làm báo cách mạng.Người nhiều lần phê bình nhắc nhở cán bộ về mặt ba hoa, viết vừa dài vừa rỗng. Người thường khuyên cán bộ nói viết đều phải ngắn gọn, thiết thực, đi thẳng vào vấn đề. Nói dài, viết dài và sáo rỗng đều hoàn toàn xa lạ với phong cách Hồ Chí Minh. 

Trong sáng, giản dị, dễ hiểu. Toàn bộ các bài nói, bài viết của Bác Hồ đều rất trong sáng về ý tưởng và văn phong, giản dị trong cách trình bầy và dễ hiểu với người nghe, người đọc. Tư tưởng Hồ Chí Minh đến với mọi người bằng những ngôn từ quen thuộc - dù đó là những vấn đề của cuộc sống chiến đấu, lao động hàng ngày hay những vấn đề lớn của đất nước, của thời đại. 

Muốn nói, muốn viết được trong sáng, giản dị, dễ hiểu, theo Bác Hồ, trước hết phải học cách nói của quần chúng. Phải thực sự học quần chúng để có cách nói, cách viết được quần chúng chấp nhận như những gì của chính họ. Bác Hồ phê phán rất gay gắt những cán bộ đem “thặng dư giá trị” ra nhồi sọ cho ba con nông dân; có cán bộ đem “tân dân chủ nghĩa” ra giáo dục các em nhi đồng; mang “biện chứng pháp” ra nói với anh em công nhân đang học chữ quốc ngữ…(!). Trong cách nói cách viết của mình, bác thường giản dị hoá mọi vấn đề khó hiểu mà không phải là sự đơn giản tầm thường, Sự giản dị, trong sáng của Người bắt đầu từ sự hiểu biết thấu đáo bản chất của sự vật, từ sự gắn bó với truyền thống dân tộc trong nếp cảm, nếp nghĩ… 

Để viết và nói được trong sáng giản dị, dễ hiểu, Bác Hồ còn chỉ ra rằng phải chống lại căn bệnh hay nói chữ, ham dùng chữ, bệnh sính dùng chữ nước ngoài nào đã quen thuộc, đã “hoá thành chữ ta” mà không dùng thì không đúng. Bác Hồ đã nêu ví dụ: ta nói độc lập chư không nói đứng một, nói du kích chứ không nói đánh chơi.. Còn đối với bệnh lạm dụng chữ nước ngoài thì dù dùng đúng cũng đã có hại, nếu dùng sai theo kiểu dốt hay nói chữ thì cái hại lại càng to…. 

Sinh thời Bác Hồ đã căn dặn chúng ta nhiều điều khi học viết, học nói. Văn không chỉ là văn. Văn cũng chính là người. Học nói, học viết cũng là từng bước hoàn thiện những phẩm giá của mình.

HỌC BÁC THÌ KHÔNG ĐƯỢC NÓI SUÔNG, NÓI CHUNG CHUNG... 

 GS sử học Đinh Xuân Lâm 
Học Bác thì không được nói chung chung mà phải thể hiện cụ thể ngay trong hệ thống chính trị của Đảng, phải xây dựng được cơ chế vững chắc về pháp luật. Nói đến cơ chế thì phải thưởng phạt kịp thời và nghiêm minh. 

Không phải đến bây giờ ta mới đặt vấn đề học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, sau đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội... xuyên qua các thời kỳ đó thì tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh luôn luôn được đề cập tới, tạo nên sức mạnh tinh thần, sức mạnh vật chất quan trọng cho dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành những sự nghiệp cao đẹp. 

Khẩu hiệu "Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại" đã có ý nghĩa thiêng liêng, mỗi người đều cố gắng thực hiện theo khẩu hiệu đó trong phạm vi hoạt động của mình, từ đó tạo ra sức mạnh to lớn cho toàn dân. 

Sang thời kỳ cơ chế thị trường, chúng ta chứng kiến sự suy thoái về đạo đức, tinh thần, kể cả trong bộ máy Đảng và chính quyền. Đó là thực tế đáng buồn. Lãnh đạo Đảng đã nhận thức được nguy cơ này nên có Chỉ thị 06 - CT/TW ra ngày 7.11.2006: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". 

Cần phải chú ý trong chỉ thị này có hai vế tương quan đẳng lập là "học tập" và "làm theo". Bởi qua thực tế, chúng ta đã có kinh nghiệm: có thể học tập, có thể nói rất hay, nhưng lại xem nhẹ việc làm theo. Tệ hơn nữa, có thể tránh không làm theo hoặc làm trái với những gì họ nói. Chính vì thế, Chỉ thị 06/BCT của thời đại này mới đặc biệt chú ý đến việc lời nói đi đôi với việc làm. Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói học tập rèn luyện nâng cao phẩm chất cách mạng của mình là việc thường xuyên, cũng như rửa mặt hàng ngày để cho mặt mày sáng sủa. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống toàn diện, đề cập đến tất cả các lĩnh vực với rất nhiều yêu cầu nhưng đi vào cụ thể những vấn đề lớn, quan trọng nhất thì Bác đã tổng kết một cách ngắn gọn đó là "cần kiệm liêm chính, chí công vô tư". 
Với những chữ ngắn gọn như vậy thì cần phải suy nghĩ thật kỹ để hiểu được nội dung của nó. Gần đây báo chí có nêu những yêu cầu thiết thân nhất như chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí... đấy chính là những nhiệm vụ, yêu cầu trước mắt của chúng ta, nằm trong hệ thống đạo đức Hồ Chí Minh. Nếu chúng ta nói sống theo gương Hồ Chí Minh tức là phải thực hiện thật tốt những điều đó. 

Muốn làm theo gương Bác thì phải có tinh thần yêu dân, có ý thức trách nhiệm với nhân dân, hoàn thành công việc với chất lượng cao. Không phải nói chung, mà phải thể hiện cụ thể ngay trong hệ thống chính trị của Đảng, phải xây dựng được cơ chế vững chắc về pháp luật. Nói đến cơ chế thì phải thưởng phạt kịp thời và nghiêm minh. Tôi muốn nhấn mạnh chữ kịp thời, bởi hiện nay không có sự kịp thời. Có tội rành rành nhưng vẫn không phạt, có công nhưng mãi chẳng được khen thưởng. 

Phải bảo đảm được tính minh bạch, công bằng trong cách xử lý mọi trường hợp. Chúng ta cũng đã có khẩu hiệu "sống và làm việc theo pháp luật" nhưng chưa thật sự làm theo. Phải sống theo pháp trị, và khi nói đến pháp trị thì đồng thời phải gắn liền với đức trị, mà đức trị chính là vấn đề làm gương. Trong cuộc đời hoạt động của Bác, có một điều cần nhấn mạnh bởi chính điều này quyết định mọi thứ đó là tinh thần yêu nước một cách đúng đắn, kiên định. Đã yêu nước thì phải thương dân. Bác Hồ là tấm gương sáng của lòng yêu nước, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. 

Nhìn ra những nước phát triển, họ vẫn làm những việc về cơ bản có tác dụng như tư tưởng, đạo đức của Hồ Chí Minh. Họ cũng chống tham nhũng, chống lãng phí, đề cao cần kiệm liêm chính. Chỉ như thế thì bộ máy chính trị của họ mới thông suốt, mới mạnh được. Tham nhũng là bệnh của tầng lớp có quyền lực. Một trong những yêu cầu quan trọng của lãnh đạo là phải chống triệt để bệnh quyền lực, phải chặn đứng nạn chạy theo quyền lực. 

Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là giá trị trường tồn, là đúc kết đỉnh cao của tư tưởng cách mạng triệt để của một nhân cách vĩ đại đã toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, là động lực thúc đẩy xã hội ta phát triển, tùy theo điều kiện lịch sử của từng thời kỳ mà có sự vận dụng thích hợp, nhấn mạnh điểm này hay điểm khác. 

Nước ta vào thời hội nhập, ta phải song hành với các nước, phát triển trong bối cảnh hợp tác đoàn kết, lại càng cần đặt quyền lợi của dân tộc lên trên để hội nhập mạnh mẽ, phát huy bản lĩnh, mặt mạnh của mình, tiếp thu những mặt mạnh của thế giới. Bản lĩnh Việt Nam, bản sắc văn hóa dân tộc càng cần phát huy trong hội nhập. Mỗi cá nhân trong những công việc cụ thể hàng ngày khi cố gắng làm tốt nhất thì sẽ đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội 

GS sử học Đinh Xuân Lâm


HỌC BÁC SỬ DỤNG NGƯỜI TÀI 

   Người tài chúng ta không thiếu. Vấn đề chính là cần có một cơ chế, một cách thức để người tài thể hiện được mình. 

Làm thế nào để cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" từ nay đến 2011 thực sự đi vào đời sống và có hiệu quả ? 

Ngay từ năm 1945, khi kêu gọi những người tài giỏi ra giúp đỡ Chính phủ, Bác đã cho đăng tin trên báo chí: sẵn sàng dành thì giờ tiếp 15 phút với bất kỳ ai để nghe kiến nghị, góp ý phê bình về các vấn đề quốc kế, dân sinh... 

Hơn lúc nào hết, trong những ngày này, chúng ta thấy những lời dặn của Bác trước lúc đi xa, những tư tưởng, những hoài bão, con đường mà Bác đã chọn cho dân tộc chúng ta càng sáng rõ; như suốt bao nhiêu năm qua, tư tưởng của Bác đã luôn soi sáng cho dân tộc ta vượt qua bao khó khăn. Đó cũng là vấn đề mà xã hội đang rất quan tâm, thể hiện trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng trong những ngày qua. 

Những người lớn tuổi chắc chắn còn nhớ nhiều câu khẩu hiệu đã thuộc nằm lòng trước thời đổi mới như "Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại"; "Cần, Kiệm, Liêm chính, Chí công, Vô tư"; "Thi đua là yêu nước, đã yêu nước thì phải thi đua" v.v...Bước vào thời kỳ đổi mới cả nước thực hiện công cuộc "xoá đói giảm nghèo" rồi chuyển dần sang kinh tế thị trường, những câu khẩu hiệu như vậy đã phần nào bị xem nhẹ. 

Nói theo, học thuộc những câu khẩu hiệu bao giờ cũng dễ hơn rất nhiều cái đích đến của nó là làm đúng như đã nói. Giờ đây, cái nghèo đã giảm, kinh tế đã khá hơn và đặc biệt, khi chúng ta bước vào sân chơi lớn bình đẳng với các cường quốc kinh tế, văn hoá trên thế giới thì chúng ta phải có vốn liếng của riêng mình. Nói một cách giản dị và thực tế là chúng ta đang rất cần những người có tài và những người có tài cũng rất cần cơ chế, cơ hội để mang cái tài của mình phục vụ tốt nhất cho đất nước. 

Gần đây chúng ta thấy, Đảng và Nhà nước đã quan tâm rất nhiều đến vấn đề sử dụng nhân tài và bồi dưỡng nhân tài. Cách đây 5 - 7 năm, vấn đề này chưa được đặt ra. Tại sao lại đặt ra đúng vào thời điểm này? Điều đó chứng tỏ đây đang là vấn đề bức xúc của xã hội, và là biểu hiện sự trở lại của những giá trị ban đầu - những giá trị mà lâu nay, nhiều lúc chúng ta đã buông lơi. 

Thế nào là người có tài và chúng ta có thiếu người tài hay không? Có nhiều cách định nghĩa về người tài, nhưng người tài trước hết phải có hoài bão, có động lực mạnh mẽ, có sự thôi thúc là phải làm được một cái gì đó cho đất nước. Trong quá trình thực hiện hoài bão đó, người tài cũng tìm được hạnh phúc cho bản thân thông qua công việc của mình. 

Người tài chúng ta không thiếu. Vấn đề chính là cần có một cơ chế, một cách thức để người tài thể hiện được mình. Không có cạnh tranh thì không nổi lên người tài. Nền kinh tế của chúng ta đang ngày càng xoá bỏ độc quyền một cách mạnh mẽ hơn. Khi độc quyền bị xoá bỏ và cạnh tranh thực sự thì lúc ấy cơ chế sẽ đẩy người giỏi lên. Có như vậy người giỏi mới có cơ hội để giỏi thực sự. 

Người tài là người phải biết thắng hoàn cảnh thì đó mới thực sự tài, nếu chỉ biết đổ lỗi cho hoàn cảnh thì anh ta chỉ tài vừa vừa thôi. Những điều kiện, cơ hội dành cho người tài thể hiện đang ngày càng có nhiều hơn. Có rất nhiều bạn trẻ học ở nước ngoài đã về nước sáng lập những công ty kinh doanh rất thành đạt. Rõ ràng đó là những người tài! Và những người đó tiếp tục phải tài vì thị trường mở ra cạnh tranh. Không tài thì sẽ bị các công ty khác đánh đổ ngay. Môi trường mới này đang hình thành và ta phải bảo vệ môi trường cạnh tranh đó. 

Cơ hội đưa ra phải bình đẳng cho mọi người và người nào tài hơn sẽ hiện thực hoá được cơ hội đó. Hiện giờ vẫn còn nhiều nơi chưa có bình đẳng về cạnh tranh, bình đẳng về cơ hội, còn có độc quyền trong kinh doanh...chính những người tài cần phải hưởng ứng cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" để tháo gỡ. 

Nhận ra người tài đã là quý nhưng sử dụng người có tài vào những việc ích nước lợi dân mới thực sự quý giá. Trong một bài báo Bác Hồ viết trên tờ Cứu quốc ngày 4/10/1945 đã chỉ rõ: "Việc dùng nhân tài ta không nên căn cứ vào những điều kiện quá khắt khe - (chữ khắt khe này có thể hiểu theo rất nhiều nghĩa mà trong một thời gian khá dài thời bao cấp người ta nhấn mạnh nhiều đến lý lịch) - và có lòng trung thành với tổ quốc. Tài to ta dùng vào việc to, tài nhỏ ta cắt đặt vào việc nhỏ. Ai có năng lực về việc gì thì ta đặt ngay vào việc ấy". 
Vietnamnet


HỌC TẬP BÁC: SAO CHO THỰC CHẤT VÀ HIỆU QUẢ 
    Học tập tư tưởng Bác Hồ để soi rọi cho con đường phát triển của dân tộc, của đất nước trong thời đại mới! Đó là một việc làm lâu dài và hết sức nghiêm túc, khoa học. Học tập Bác Hồ phải nghiên cứu kỹ từ cách nghĩ, cách làm của Hồ Chí Minh để soi rọi, giải quyết những vấn đề cụ thể trong đời sống xã hội hiện tại và tìm ra một con đường đi lên hiệu quả, vững chắc! 

Nhân kỷ niệm 32 năm Thống nhất đất nước và 117 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, VietNamNet đã tổ chức bàn tròn: "Chủ thuyết phát triển trong thế kỷ 21". Các vị khách mời là nhà hoạch định chiến lược kinh tế, hay nhà nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh đều cùng đi đến một lời kết: Tìm hiểu kỹ về di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thấu hiểu hơn những điều Người đã nói, những việc Người đã làm và những trăn trở của Người dành cho dân tộc, sẽ giúp chúng ta những bài học soi rọi cho con đường phát triển trong thời đại mới... 

Hàng trăm ý kiến của bạn đọc trong và ngoài nước đã gửi về tòa soạn cho rằng: "Không có gì quý hơn độc lập tự do" chính là triết lý của công cuộc giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đó chính là biểu hiện cụ thể nhất của trí tuệ, nhân cách tư tưởng của Bác với tư cách của người lãnh tụ đã giành lại đất nước này cho dân tộc Việt Nam. Tiếp đó, hai mươi năm Đổi mới với những thành tựu đáng ghi nhận đã chứng minh sự đúng đắn của một con đường Việt Nam đã lựa chọn. Một Việt Nam với tốc độ tăng trưởng kinh tế thứ nhì thế giới đã nhận được không ít lời tán thưởng từ bạn bè quốc tế. 

Nhưng, bao giờ và làm thế nào Việt Nam thoát khỏi lạc hậu, vươn mình đứng dậy tự tin và kiêu hãnh như một quốc gia hùng cường trên bản đồ thế giới ? 

Đó là khát vọng cháy bỏng của 85 triệu người Việt hôm nay, từ những nhà lãnh đạo cấp cao nhất cho tới những người dân bình thường nhất. Nhiều bạn đọc viết thư về Tòa soạn đề nghị mở Diễn đàn để mỗi người từ thực tế đời mình sẽ đóng góp những ý kiến cụ thể. Với ý thức góp phần cho Việt Nam bay lên một cách vững chắc trong thời kỳ hội nhập. 

Nhà nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Huy Hoan cho rằng: Nguyên lý của phát triển là thị trường, hội nhập, mở cửa, cùng với công thức phát triển của Đảng là "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Hai tuyến vấn đề đó đi liền với nhau, kết hợp chặt chẽ chính là triết lý tổng quát cho nước VN hiện đại phát triển. Làm cho Việt Nam phát triển nhanh chóng, vững chắc sánh vai được cùng các cường quốc đó chính là ý nghĩa cao nhất của học tập tấm gương, đạo đức Bác Hồ. 

Học tập tư tưởng Bác Hồ để soi rọi cho con đường phát triển của dân tộc, của đất nước trong thời đại mới! Đó là một việc làm lâu dài và hết sức nghiêm túc, khoa học. Học tập Bác Hồ phải chăng nghiên cứu kỹ từ cách nghĩ, cách làm của Hồ Chí Minh để soi rọi, giải quyết những vấn đề cụ thể trong đời sống xã hội hiện tại. 

Chỉ một chữ dân, ta học Bác trong việc huy động được hết sức mạnh toàn dân, đúng như Bác nói rằng có dân là có tất cả. Dù dân trình độ văn hóa có thể không cao nhưng dân rất thông minh, họ biết chọn những người tài, người tốt. Vậy thì phải thực sự dựa vào dân, huy động sức mạnh toàn dân. Muốn dân làm chủ, dân thi hành ( dân làm) thì dân phải biết, dân phải được bàn, dân được kiểm tra. Tất cả hình như ai cũng thuộc, song vì sao vẫn không thực hiện được? 

Cần, kiệm, liêm, chính. Chí công vô tư: tám chữ vàng ấy đã có từ 50, 60 năm qua đã bao lần học mà sao vẫn chưa thuộc nổi? Vì sao và làm thế nào để việc học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ thực sự mang lại hiệu quả, thiết thực góp phần đưa đất nước tiến lên! 

Cùng chung ý tưởng, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ cùng VietNamNet thực hiện một chương trình đối thoại về những phẩm chất đạo đức của Bác và làm thế nào để cuộc vận động hiện nay đi vào thực chất và hiệu quả hơn nữa. Những người thực hiện mong muốn chương trình không chỉ là món quà dâng lên Bác nhân ngày sinh của Người mà còn là một diễn đàn đưa ra những đóng góp thiết thực cho cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang diễn ra trên phạm vi cả nước. Những suy nghĩ, đóng góp của bạn đọc trên Diễn đàn VietNamNet được tổng hợp để trao đổi với các vị khách mời của chương trình đối thoại. 

VietNamNet và Truyền hình Việt Nam đang có vinh dự và trách nhiệm được tập hợp và đăng tải ý kiến của bạn đọc xa gần nói lên tình cảm, nhận thức về những điều Bác đã nói, những việc Người đã làm và những trăn trở của Người dành cho dân tộc, để giúp chúng ta những bài học soi rọi cho con đường phát triển trong thời đại mới... 

Vietnamnet

Comments